Om oss

Vi är en barnrättsorganisation riktad mot föräldraalienation som är en form av psykisk barnmisshandel. Vårt främsta syfte är att främja psykisk hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar samt deras nätverk. Det gör vi genom att arbeta stödjande gentemot barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet.

I syftet ingår att återförena barn och förälder (eller annan släkt) som kommit ifrån varandra genom så kallad föräldrapåverkan/ föräldraalienation.

Barn har laglig och mänsklig rätt till båda sina föräldrar. Dessvärre är det inte ovanligt vid svåra vårdnadskonflikter att barn påverkas av den ena föräldern, dess nya partner eller annan auktoritär till barnet, att ta avstånd från en förälder. 

Föreningen Saknade Barn bildades 2021-11-02 och är en politiskt obunden barnrättsorganisation riktad mot fenomenet föräldraalienation samt barns rätt till familjeliv. Vårt främsta syfte är att främja psykisk hälsa och att förebygga ohälsa bland barn och ungdomar samt deras nätverk. Det gör vi genom att arbeta stödjande gentemot barn, föräldrar och andra viktiga vuxna runt barnet.

I den här texten kallar vi det för enkelhetens skull för föräldraalienation.

Barnrättsorganisation riktad mot föräldraalienation

Ett exempel kan vara pappan som kastar alla brev från mamman och säger ”din mamma bryr sig inte om dig, hon hör inte ens av sig” eller mamman som skrämmer barnet att pappa är farlig. Det finns många sätt, och när man är liten och får höra det här varje dag så blir det till slut ens sanning. Barnet tar avstånd från eller avvisar helt en förälder, som det tidigare har haft en fungerande relation till, utan att det finns några faktiska grunder för avvisandet, som beror på den andra förälderns påverkan på barnet. I det fall en förälder har gjort något som gör att ett barn inte vill, och/eller inte ska, ha någon kontakt är det inte föräldraalienation som pågår i den aktuella familjen, utan något annat.

Barnrättsorganisation riktad mot föräldraalienation

Idag finns ingen lag som kan förhindra att ett barn manipuleras av en berövare. Vid fastställandet av vad som är barnets bästa i vårdnadstvister ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja. Barnets vilja återfinns i svensk rätt i 6 kap 2 a § 3st där det står: ”Hänsyn skall tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad.”

Barnrättsorganisation riktad mot föräldraalienation

Vår erfarenhet är att föräldraalienation ofta missas av socialtjänst och domstol som okritiskt lyssnar till vad barnet säger utan att ta reda på om det kan ligga föräldraalienation bakom. Det gör att många barn växer upp utan sin ena förälder och ofta även släkten på den sidan. En del barn söker upp sin förälder när de blir äldre, men andra lever ett helt liv i tron att föräldern är farlig, inte bryr sig eller annat. För föräldern som ofta är helt blockerad från barnets liv är kontaktvägarna stängda.

Barnrättsorganisation riktad mot föräldraalienation

Många föräldrar vänder sig till oss för att få en kärleksförklaring och bilder på barnet publicerade på facebook och Instagram, med förhoppning om att barnet ska hitta dessa och söka kontakt.

Vårt högsta mål är att föra in ordet föräldraalienation i folks medvetande. ALLA ska känna till vad föräldraalienation är och vad man kan göra för att förhindra det. Idag finns föräldrar och barn som råkat ut för fenomenet för 40 år sedan och de har fortfarande inget namn på det eller förståelse för vad de faktiskt råkat ut för. Bara genom att få ett ord på på vad som hänt kan göra det lättare att hantera i den utsatta situationen man befinner sig i. 

Genom opinionsbildning och olika kampanjer vill vi påverka uppfattningar, ställningstaganden och ageranden hos enskilda individer, beslutsfattare,  organisationer, företag med flera i en gynnsam riktning.

Vill du göra en efterlysning av ett saknat barn eller söker du information? Vill du veta mer hur vi arbetar eller bli en del av vårt team?

Tveka inte att kontakta oss

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.