Styrelsen

Vilka är vi i Styrelsen i Saknade barn?

ANINA LAROMA, 41 år, Karlstad

Ordförande

Mikael Johannesson, 57 år, Malmö

vice ordförande

Mikael Söderberg, 43 år, Arvika

ledamot

Styrelsen - Anina
Styrelsen - Mikael J
Styrelsen - Mikael S

Föreningserfarenhet sedan 2012, bland annat som ordförande i olika föreningar. Anina är utbildad undersköterska med psykiatrisk inriktning men arbetar idag som politisk sekreterare. Hon har även läst olika kurser på universitetet såsom statsvetenskap, specialpedagogik, retorik m.m. 

Hjärtefråga: Aninas vision är att ALLA ska känna till fenomenet föräldrapåverkan/ föräldraalienation och vad man kan göra för att förhindra det. Den internationella forskning som finns i ämnet behöver flytta in även under svenskt tak och inte ignoreras av svenska beslutsfattare, myndigheter och rättsväsende såsom sker idag i stor utsträckning. Lagar och system måste utformas efter senaste forskningen.

Mikael som jobbar inom läkemedelsindustrin har föreningserfarenhet sedan tio år.

Hjärtefråga: Medvetandegörande hos myndigheter, socialtjänst, familjerätt m.m. Att göra dem uppmärksamma på och stävja alieneringen så tidigt som möjligt i processen. En ofta utdragen process där barnet är helt isolerad från den utmanövrerade föräldern och under stark påverkan av boendeföräldern sätter barnet i en svår lojalitetskonflikt och barnet väljer ofta den enklaste vägen, att stödja den förälder som utövar påverkan. När ärendet kommer till domstol har barnet ostört kunnat påverkas att ta avstånd från den andra föräldern, något domstolen okritiskt lyssnar till. 

Mikael som har titeln säljchef på ett SaaS-företag arbetar mycket med marknadsföring, sociala medier, bild, text och film m.m. 

Hjärtefråga: Största och viktigaste målet måste vara att inget barn ska utsättas för alienation. Liksom det är en självklarhet med nolltolerans mot mobbning i alla sammanhang ska vi ha en nolltolerans mot psykisk barnmisshandel och i synnerhet föräldraalienation. Alla barn ska ha rätt att älska båda sina föräldrar. Att beröva dem det orsakar stora skador både på det individuella och det samhälleliga planet.

Malin Gustavsson, 48 år, Stockholm

ledamot

Isabelle Löfberg, 42 år, Malmö

ledamot

Styrelsen -  Malin
Styrelsen - Isabelle

Hotel management, hotellösningar. Föreningsvana och vana av ideellt arbete med stöttning gentemot föräldrar vad gäller vårdnad, boende och umgängesfrågor.

Hjärtefråga: Föräldern som utövar grov föräldraalienation och påverkan av barnet har enligt forskningen ofta en Kluster B personlighetsstörning. Alienation hänger ofta ihop med våld i nära relationer där alienationen efter separationen blir en förlängning till den misshandel som redan pågått i flera år. Här är det viktigt att samhället finns både stöttande och förebyggande gentemot hela familjen. Vårdnadsutredarna som föreslår tingsrätterna saknar relevant utbildning och kunskap, vilket leder till att de ofta går i manipulatörens fälla och gör en bedömning utifrån magkänsla, ofta till “alienatorns” fördel.

Certifierad tandsköterska pedodonti, läst psykologi, barnpsykologi, hälsopedagogik och hälsopromotion på universitetet.

Hjärtefråga: Brinner mycket för de alienerade barnens svåra och utsatta situation. Efterfrågar lagar där även psykisk misshandel av barn kan bli straffbart. Skadorna på dessa barn kan enligt internationell forskning ofta bli mycket allvarliga och bestående. Psykisk misshandel är svårt att förklara för andra och offret blir ofta ifrågasatt. Det krävs ett system som ser barnen och sätter in stödjande verksamhet i ett tidigt skede.

Anne Hööglund, 51 år, Södertälje

ersättare

Annika iacobi, 54 år, Ängelholm

ersättare

Styrelsen - Anne
Styrelsen - Annika

Föreningsvana från olika föreningar sedan 1995. Arbetat mycket med människor som har det jobbigt på olika vis, både ideellt arbete men även som anställd “motivatör”.  Genom den tjänsten motiverade hon unga vuxna och vuxna kriminella till ett bättre liv. Anne har bland annat åkt runt och föreläst på anstalter, skolor, företag och kyrkor . Hon har även jobbat mycket med att hjälpa utsatta kvinnor ur missbruk och andra missförhållanden.

Hjärtefråga: Barn och ungdomars psykiska ohälsa. Stävja ungdomars utanförskap och efterfråga samhörighet. 

Ängelholm Gymnasielärare i Svenska och spanska. Engagerad i olika intresseföreningar utifrån hälsa. 

Hjärtefråga: Man lever kvar i det här gamla ordspråket att det är aldrig ens fel att två träder, men man måste sluta se det som ”high konflikt” när det egentligen handlar om att en person vill motarbeta allt samarbete och sudda ut den andra föräldern från barnets liv. Okunskap gör ofta att de som ska anses vara kunniga på familjestöd missar vad det rör sig om, blir misstänksamma mot den förälder som blivit utstött ur barnens liv och istället förstärker signalen inför barnet att det måste vara något fel på den utstötta föräldern eftersom de inte ses. Barnet lämnas ensamt hos sin förövare och föräldern lämnas helt utan stöd med en stor tagg i sitt hjärta, med sorg och saknad efter det som är normalt, att alla barn har rätt att älska båda sina föräldrar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.