Min åsikt om föräldraalienation

Föräldraalienation är ett problem som är alltför vanligt och underkänt i våra samhällen. Det innebär att en förälder, ofta den förälder som inte har ensam vårdnad, systematiskt försöker underminera den andra förälderns relation till barnet eller barnen. Det kan inkludera att försöka övertyga barnet att den andra föräldern är ett dåligt föredöme, att försöka isolera barnet från den andra föräldern eller att underminera barnets förtroende för den andra föräldern.

Föräldraalienation är ett mycket allvarligt problem som kan ha stora konsekvenser för barnet. Det kan leda till att barnet förlorar sitt oberoende och känslan av att vara kärleksfullt omhändertagen. Det kan också leda till att barnet förlorar sin förmåga att ta ansvar för sina egna känslor och att hantera konflikter.

Det bästa sättet att förhindra föräldraalienation är att säkerställa att båda föräldrarna är involverade i barnets liv och att de respekterar varandras roll som föräldrar. Det är också viktigt att båda föräldrarna är öppna för att lyssna och ta emot feedback från barnet.

Föräldraalienation är ett problem som både kan och bör hanteras. Vi måste alla se till att det inte finns någon plats för det i våra samhällen. Vi måste alla jobba tillsammans för att skydda barnen från detta allvarliga problem.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.