Vad vet domstolen?

Föräldraalienation är ett allvarligt problem som påverkar många familjer. Det är en form av misshandel som innebär att ett barn avsiktligt förvrängs eller förvrängs av en av sina föräldrar för att försöka isolera det från den andra. Tyvärr, trots de omfattande negativa effekter som detta problem har, är rättsystemet ofta ineffektivt när det gäller att hantera det. I många jurisdiktioner har regeringar inte tagit tillräckliga steg för att åtgärda problemet.

Till exempel har vissa jurisdiktioner inte tillräckliga lagar som skyddar barn från föräldraalienation. Dessutom saknar vissa jurisdiktioner regler för att förhindra att föräldrar manipulerar domstolar för att försöka isolera ett barn från den andra föräldern. Även när jurisdiktioner har lagar som skyddar barn, är rättsprocessen ofta ineffektiv när det gäller att hantera problemet.

Till exempel kan det ta flera år för en domstol att ta ett beslut om föräldraalienation. Detta gör det svårt för föräldrar som upplever problemet att få rättvisa. Till sist, även om domstolar tar beslut om föräldraalienation, är det ofta svårt för föräldrar att implementera beslutet.

Till exempel kan det vara svårt för föräldrar att få det andra barnet att följa domstolens bestämmelser om vistelse och besök. Rättsystemet måste göra mer för att skydda barn mot föräldraalienation. Det är viktigt att jurisdiktioner har lagar som skyddar barn och att domstolar tar snabba och effektiva beslut om föräldraalienation.

Det är också viktigt att domstolar har effektiva åtgärder för att hålla föräldrarna ansvariga och förhindra att det andra barnet ignorerar domstolens beslut.


Publicerat

i

,

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.