Reformera familjerätten nu!

Vittnesmålen om kommunala verksamheter i förfall är många. Exempel på familjerätter som aktivt stöttar umgängessabotage och ser mellan fingrarna med att barn pressas till tystnad är enkla att hitta.

Förklaringen är enkel. Yrkeskåren saknar nödvändig kompetens och det saknas ramverk som styr verksamheten. Socionomer tar kollektivt på sig offerkoftan istället för att granska hur den egna verksamheten sköts. Barn far illa och familjer slits isär och det är svårt att utkräva ansvar från socionomer som beter sig som små rotsiga skolflickor.

Familjerätten måste lyftas från kommuner och ges myndighetsstatus. Effekterna skulle bli flera. Den första uppenbara effekten skulle bli att ett tjänstemannaansvar kan utkrävas om en handläggare medvetet eller av försumlighet missköter sitt uppdrag. Med ett tydligt regleringsbrev kan verksamheten styras och följas upp. En myndighet med statstjänstemän skulle dessutom lyfta bort de jävsituationer som gömmer sig och med nuvarande system helt kan mörkläggas. En viktig del i att reformera till en statlig myndighet är att vi får offentlighet som huvudprincip. Handlingar måste kunna begäras ut.

Jag vill med detta uppmuntra till att vi arbetar gemensamt för en reformering i grunden. Fram till dess är det viktigt att vi alla ser till att anmäla till JO för granskning, att använda IVO samt kommunens egna klagomålsfunktioner. Vid direkta brott kan en stämningsansökan lämnas in. Det är ett akut läge. Det behöver ske nu och fram till dess måste var och en som drabbas se till att handläggningen lyfts fram i ljuset. Genom att anmäla till IVO JO eller domstol så blir inkomna handlingar allmänna handlingar och allmänna handlingar kan lämnas ut enligt gällande sekretss- och offentlighetslagstifning. Det behövs idag men i morgon hoppas vi att dagens mardröm bara är ett mörkt kapitel i vår historia och vi har skapat en transparent verksamhet för barnens skull.


Publicerat

i

av

Etiketter:

Kommentarer

Lämna ett svar

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.